2016-2017 Eğitim öğretim yılı için verilen teşvik bu yıl için uzayacak mı?

6764 sayılı Kanunla birlikte 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Geçici Madde 12 ile işverenlere teşvik verilmiştir.

Bu teşvikte 2016-2017 Yılı Eğitim ve Öğretim dönemini kapsıyor.

18/09/2017 tarihinde ise 2017-2018 Yılı Eğitim ve Öğretim dönemi başlayacaktır.

Konuyla ilgili bir adım şu ana kadar atılmamıştır.

Oysa bu geçici madde ile birlikte öğrenci ücretleri aynı miktar ödemeye endekslenmiştir.

Bakanlar Kurulu 5 Eğitim –Öğretim yılına kadar uzatmaya yetkisi var.

Umarım bu yılda bu uzatma gündeme gelecektir.

Ø  Aday çırak ve çıraklar,

Ø  18 inci madde hükümleri uyarınca işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere(Ön Lisans, Lisans Öğrencileri de dâhil)

‘’ mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumu öğrencilerine staj ve tamamlayıcı eğitim yaptırır.’’

Ø  25 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamaz. (AGİ HARİÇ)

Ø  Ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenir.

TEŞVİKTE SINIR EN AZ TUTAR GÖRE 20’DEN AZ PERSONEL VARSA 2/3 DEVLET ÖDÜYOR……20’DEN FAZLA İSE 1/3 ÖDENİYOR…

ÖDEYEN KİM HAZİNE

KAYNAK 4447 İŞSİZLİK DEVLET KATKISI PAYINDAN..

2017-2018 Yılı eğitim ve öğretim yılında devam eder mi?

Bunu da Bakanlar Kurulu karar verilecektir.

Sayılı günlerde bakalım bu konuda uygulamaya yönelik karar çıkacak mı? Vedat İlki

https://alitezel.com.tr/index.php?sid=yazi&id=8902

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

02.10.2017
• SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Ağustos/2017), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Ağustos/2017) Primlerinin Ödenmesi
02.10.2017
• Ağustos/2017 Ba, Bs Formlarının Verilmesi
16.10.2017
• Eylül / 2017 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve Ödemesi
23.10.2017
• Eylül/2017 Aylık ve 3 Aylık (7-8-9.Ay) Muhtasar Beyanname verilmesi ve Damga Vergisi Beyannamesi
23.10.2017
• Eylül/2017 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi
24.10.2017
• Eylül/2017 Ait KDV Beyanı
 

Öne Çıkanlar

  • Staj Sigorta Başlangıcının İşe Yaradığı Tek Konu Ersin Umdu İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı -E. SGK müfettişi…
  • özdoğrular 20.10.17 e-Bülten özdoğrular 20.10.17 e-Bülten için tıklayınız
  • Hesap Dönemi Kapandıktan Sonra Fatura Düzenlememe Fiili Geçmişe yönelik  hesap dönemi  kapandıktan sonra  fatura düzenlememe fiili iddiasıyla…

Popüler Kelimeler

Top